Tällä hetkellä digitalisaatio näkyy selkeimmin koulutuksessa monimuoto-opiskelun lisääntymisenä sekä perinteisen luokkaopetuksen korvautumisella verkko- ja etäopiskelulla. TTS:n koulutuspäällikkö Teemu Lähde korostaa erityisesti digitalisaation avulla mahdollistettua ammatillisen koulutuksen työssäoppimista, jota voidaan ohjata ja tukea etänä.

– Sen avuksi voidaan tuoda sähköisiä apuvälineitä ja ohjeita. Myös arviointi mahdollistuu etänä tehtäväksi.

Käytännön koulutus on perinteisellä tyylillä sitonut paljon resursseja, kuten tiloja, laitteita ja henkilökuntaa, joita digitalisaation tarjoamilla työkaluilla voidaan nyt vapauttaa muuhun käyttöön koulutuksen laadusta tinkimättä.

– Laadukkaasti toteutettu digitaalinen oppimisympäristö voi olla jopa perinteistä ympäristöä parempi, sillä se on muokattavissa lähes äärettömästi ja sitä voidaan automatisoida esimerkiksi arviointien ja tehtävien osalta, Lähde sanoo.

 

Virtuaalitodellisuus harjoittaa ammattiin

Simulaattorilla on eri koulutusaloilla simuloitu tilanteita, joihin ei oikeassa elämässä tai aidossa harjoitusympäristössä haluta joutua. Lähteen mukaan varsinkin liikennealalla simulaattorit ovat olleet hyvin tavoitekohtaisia: lähestulkoon jokaista opittavaa asiaa kohden on ollut erilainen simulaattori.

– Digitalisaation mukanaan tuomat uudet tekniikat, kuten virtuaalitodellisuus ja vr-lasit mahdollistavat nyt simulaatioidenkin rajattomuuden, kun yhdellä vr-simulaattorilla voidaan harjoitella kokonaisvaltaisemmin opittavaa ammattia.

Myös älyliikennekokeilut ovat lisääntyneet: Suomessa on polkaistu käyntiin useita älyliikennehankkeita.

– Tänä vuonna tutkitaan niin automaattiautojen ja älykkään infrastruktuurin toimivuutta lumi- ja jääolosuhteissa kuin kehitetään kaupunki- ja maantieliikenteessä täysin itsenäisesti kulkevaa robottiautoa.

EU:n tasolla kokeilussa on kuorma-autojen letka-ajo, jossa raskaaseen liikenteeseen otetaan käyttöön automaation tuomat mahdollisuudet. Useiden kuorma-autojen muodostamissa letkoissa vain ensimmäisessä autossa on kuljettaja. Perässä tulevia ohjataan automaatio tutkan, kameran ja gps-laitteiden avulla.