Nämä ovat esimerkkejä monista digiratkaisujen eduista ja toiminnoista, jotka on mahdollista sisällyttää osaksi nykyaikaista automaatiojärjestelmää, kuten ABB:n 800xA. ABB:n myyntijohtaja

Tatu Mattilan mukaan automaatiojärjestelmän elinkaari on kuitenkin hyvin pitkä, kun sitä verrataan teknologian kehitysvauhtiin.

– Usein uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto vanhassa järjestelmässä ei ole kannattavaa tai edes mahdollista. Silloin kannattaa katsoa mitä pilvipohjaiset palvelut tarjoavat, kun ne otetaan käyttöön perinteisen automaatiojärjestelmän rinnalle.

Pilvipohjaiset IoT-ratkaisut tuovat edut kaikkien ulottuville automaatiojärjestelmästä riippumatta. Investointikustannus on kohtuullinen, sillä suurta järjestelmähanketta ei tarvita.

ABB Ability™ -ratkaisulla analytiikkaa päästään todella hyödyntämään.

Vesiverkoston valvonnalla voidaan optimoida verkoston laitteiden toimintaa sekä minimoida vuodoista aiheutuvat kustannukset. Perinteisesti vuotojen valvonta perustuu verkoston haarojen virtausmittauksiin, mutta sen lisäksi voidaan hyödyntää myös muita tietolähteitä.

– Pilvipohjaisen järjestelmän käyttäminen on paikasta riippumatonta ja mahdollista suurin piirtein kaikilla tämän päivän mobiililaitteilla, Mattila sanoo.

ABB Ability™ yhdistää prosessilaitteiden, mittausten ja muiden tietolähteiden tuottaman datan kokonaiskuvaksi. Kokonaiskuva mahdollistaa muun muassa prosessin optimoinnin sekä kunnossapidon suunnittelun ja ennakoinnin. Mattila kertoo laitteiden ominaisuuksien olevan parhaimmillaan silloin, kun tieto yhdistetään muiden tietolähteiden tuottamaan dataan.

– Analytiikkaa päästään todella hyödyntämään, kun laitteiden tuottamaa informaatiota yhdistetään muista järjestelmistä saatavaan tietoon. Silloin analyysin tarkkuus ja ennustettavuus paranevat.

 

ABB Ability™ vesihuoltoon

Yhdistä tietolähteet vesihuollon kokonaiskuvaksi:

  • Virtausmittaukset ja analyysilaitteet
  • Taajuusmuuttajat ja moottorit
  • Sähkönjakelun laitteet
  • Muut järjestelmät

Ota yhteyttä:
Tatu Mattila
puh: 050 33 22 711
tatu.mattila@fi.abb.com
www.new.abb.com/abb-ability/fi