Tavoitteena on tehdä Helsingistä maailman toimivin älykaupunki, jossa esineiden internetillä on tärkeä tehtävä.

– Uusia datankeruutapoja kehittämällä yrityksille ja kaupunkiyhteisölle voidaan tarjota reaaliaikaista ja nykyistä tarkempaa informaatiota palvelukehitykseen ja päätöksentekoon. Kun samalla tarjotaan rahoitusratkaisuja ja edistetään yhteentoimivuutta, luodaan edellytykset avoimen ekosysteemin kehittymiselle, IoT-ohjelmajohtaja Hanna Niemi-Hugaerts kertoo.

Niemi-Hugaerts nostaa Iot:n kehittämisprojektin tärkeimmäksi perustaksi avoimuuden, modulaarisuuden ja yhteentoimivuuden.

– Näin kaupungit voivat kehittää ratkaisuja ketterästi ja saadaan aikaan laajempia markkinoita. Kaupunkilaisille tämä näkyy parempina palveluina ja arjen sujuvuutena. Samalla Iot-laitteiden käyttö laajenee: yksittäisistä verkottuneista sensoreista siirrytään sähköautojen latauslaitteisiin tai kokonaisiin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin, IoT-ohjelmajohtaja antaa esimerkkejä.

 

Yritykset mukaan älykaupunkimarkkinoille

Hyvät puitteet esineiden internetin hyödyntämiselle edellyttävät kehittämisperiaatteiden lisäksi kokeilumahdollisuuksia.

– Esimerkiksi Kaapelitehtaalle on perustettu Vekotintehdas, jossa yrityksillä on mahdollisuus tehdä matalan kynnyksen kokeiluja ja ajaa muita sisään omiin teknologioihinsa, Niemi-Hugaerts kertoo.

Helsingissä innovaatioyksikkö Forum Virium vauhdittaa avoimen IoT-n ekosysteemiä useissa eri hankkeissa.

– Select for Cities toteuttaa avointa Smart City IoT-alustakehitystä ja –tutkimusta esikaupallisen hankinnan keinoin Antwerpenin ja Kööpenhaminan kanssa. Synchronicityssä puolestaan luodaan yhteistä IoT-palvelumarkkinaa kaupunkien väliseen harmonisointiin ja IoT-ratkaisujen skaalautumiseen kohdennetun rahoitushaun avulla. IoT tukee myös energiansäästöä: MySMARTLife-hankkeessa kiinteistöihin on tuotu reaaliaikainen energiankulutuksen seuranta, Niemi-Hugaerts luettelee.

Innovaaioyksikössä kehitetään parhaillaan myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävää datan luvituspalvelua reaaliaikaisille datalähteille, jotta data saadaan luvitettua kolmansien osapuolien sovelluksiin.

– Näin datapohjaisten palveluiden ja älykotiteknologiankin tarjoajille avautuu mahdollisuuksia älykaupunkipalveluiden kehittämiseen. Reaaliaikainen, kaupunkiympäristöä palveleva data on yrityksille tilaisuus kehittää uusia sovelluksia ja palveluita. Innovaatioyksikkö tukee yrityksiä IoT-ratkaisujen skaalaamisessa, ohjelmajohtaja vinkkaa.