Puhumme puettavasta teknologiasta, tekoälystä, robotiikasta, esineiden internetistä ja alustataloudesta. Koko digitalisaatiokeskustelu pirstoutuu eri trendien ja niiden vaikutusten analysointiin. Siksi käsitteestä tulee väkisinkin yleinen ja se saattaa tarkoittaa arjessa melkein mitä tahansa. Niin väkevä on verkon voima maailmaa muutettaessa.

5G mahdollistaa murroksista mehevimmät. Todellisen automaation tuotantolaitoksissa, luotettavat ja turvalliset robotit osana arkea ja elämää sekä älykkään navigoinnin arjessa ja juhlassa.  5G ei ole puuttuva palanen, vaan mahdollisuus, joka mullistaa asioiden ja esineiden internetin kautta arkemme.

"5G on vielä edessäpäin, mutta nyt on korkea aika ryhtyä mallintamaan ja muodostamaan ajatuksia tekonologian mahdollisuuksista arjessa.”

Sähköistä ja älykästä on tuotu osaksi arkeamme kaikkialla mahdollisessa. Rakentamisessa, asumisessa, terveydenhuollossa, oppimisessa ja viihtymisessä. Todelliset hyödyt käynnistyvät vasta sitten kun vanhaa ajattelua, toimintamalleja ja prosesseja aletaan purkamaan surutta. Investointien hyötysuhde loikkaa ylöspäin luopumalla ja korvaamalla vanhaa.

5G on vielä edessäpäin, mutta nyt on korkea aika ryhtyä mallintamaan ja muodostamaan ajatuksia tekonologian mahdollisuuksista arjessa. Teknofantasiasta on nyt lupa siirtyä palveluiden ja käyttökokemusten mallintamiseen. Suurimmat hyödyt ovat luvassa teollisissa prosesseissa, logistiikassa ja liikkumisessa. Myös vaikutukset asumiseen älykkäissä kaupungeissa ovat merkittävät.

Hyppää mukaan 5G junaan heti. Aiempiin teknohypetyksiin verrattuna kynnys hyödyntämiseen on aiempaa huomattavasti alempana. Nyt mukana ovat jo toimivat palvelut ja miljoonat käyttäjät.  5G on lupa integroida äly osaksi arkeamme. Samalla kannattaa myös nauttia viimeisestä sukupolvesta ja arjesta ”tyhmässä yhteiskunnassa.”